Breaking News
 | 

Bez kategorii

Bezpieczeństwo danych w firmie

60 procent dużych przedsiębiorstw przyznało się do utraty danych w międzynarodowym badaniu, przeprowadzonym w ubiegłym roku przez ośrodek badawczy Datamonitor. Najczęściej dochodziło do utraty poufnych informacji dotyczących klientów, pracowników, finansów i zasobów IT firmy z powodu błędów pracowników podczas wprowadzania danych, ich przetwarzania i przechowywania.Proste hasło i łatwy wgląd do posiadanych informacji pozwala na szybkie podejmowanie decyzji i wyprzedzenie konkurencji, ale oznacza większe ryzyko ich utraty. Utracone poufne dane mogą być prezentem dla konkurencji i przyczyną problemów prawnych. Fulfilment jest więc bardzo ważny.Chcąc zabezpieczyć dane, powinniśmy podzielić je na informacje powszechnie dostępne, poufne i chronione prawem. Każda kategoria powinna mieć przypisany właściwy poziom ochrony. Najważniejsze dla bezpieczeństwa firmy są dane finansowe, osobowe i strategiczne, dlatego konieczne jest szczegółowe określenie zasad dostępu i procedur operowania tymi danymi.Pozycjonowanie i optymalizacja pod frazą „wprowadzanie danych” jest zadaniem dość prostym. Myślę, że dobremu specjaliście seo nie sprawi to większego problemu. Pewnie dlatego nazywa się ich „specjalistami”, bo znają się na swojej pracy jak nikt.Dostępne są elektroniczne systemy zarządzania obiegiem i bezpieczeństwem danych: system ERP (planowania zasobów przedsiębiorstw) do gromadzenia informacji o klientach i pracownikach, dokumentów i danych finansowych oraz Intranet do obiegu informacji między pracownikami. Elektroniczne bazy danych powinny być zabezpieczane poprzez automatyczne tworzenie zapasowych kopii bezpieczeństwa oraz cykliczne zmiany haseł dostępu.Poza tym w każdej firmie jedna osoba powinna zostać oddelegowana do administrowania bezpieczeństwem informacji. Taki pracownik ma dbać o właściwy poziom bezpieczeństwa danych, aktualizować instrukcje dla pracowników i reagować na każdą zmianę, próbę nieautoryzowanego dostępu lub dziwną awarię systemu.Należy pamiętać, że zarówno przetwarzanie, przechowywanie, jak i wprowadzanie danych wymaga zabezpieczenia i kontroli poprawności danych.

bezpieczenstwo-danych-w-firmie

ABOUT THE AUTHOR