|  | 

Przemysł i technologie

Bezpieczeństwo danych w firmie

60 procent dużych przedsiębiorstw przyznało się do utraty danych w międzynarodowym badaniu, przeprowadzonym w ubiegłym roku przez ośrodek badawczy Datamonitor. Najczęściej dochodziło do utraty poufnych informacji dotyczących klientów, pracowników, finansów i zasobów IT firmy z powodu błędów pracowników podczas wprowadzania danych, ich przetwarzania i przechowywania.

Proste hasło i łatwy wgląd do posiadanych informacji pozwala na szybkie podejmowanie decyzji i wyprzedzenie konkurencji, ale oznacza większe ryzyko ich utraty. Utracone poufne dane mogą być prezentem dla konkurencji i przyczyną problemów prawnych. Fulfilment jest więc bardzo ważny.

Chcąc zabezpieczyć dane, powinniśmy podzielić je na informacje powszechnie dostępne, poufne i chronione prawem. Każda kategoria powinna mieć przypisany właściwy poziom ochrony. Najważniejsze dla bezpieczeństwa firmy są dane finansowe, osobowe i strategiczne, dlatego konieczne jest szczegółowe określenie zasad dostępu i procedur operowania tymi danymi.

Dostępne są elektroniczne systemy zarządzania obiegiem i bezpieczeństwem danych: system ERP (planowania zasobów przedsiębiorstw) do gromadzenia informacji o klientach i pracownikach, dokumentów i danych finansowych oraz Intranet do obiegu informacji między pracownikami. Elektroniczne bazy danych powinny być zabezpieczane poprzez automatyczne tworzenie zapasowych kopii bezpieczeństwa oraz cykliczne zmiany haseł dostępu.

Poza tym w każdej firmie jedna osoba powinna zostać oddelegowana do administrowania bezpieczeństwem informacji. Taki pracownik ma dbać o właściwy poziom bezpieczeństwa danych, aktualizować instrukcje dla pracowników i reagować na każdą zmianę, próbę nieautoryzowanego dostępu lub dziwną awarię systemu.

Należy pamiętać, że zarówno przetwarzanie, przechowywanie, jak i wprowadzanie danych wymaga zabezpieczenia i kontroli poprawności danych.

bezpieczenstwo-danych-w-firmie

ABOUT THE AUTHOR