|  |  | 

Budownictwo i aranżacja Różne

Czym jest separator koalescencyjny?

W okolicach stacji benzynowych, myjni czy warsztatów samochodowych systemy kanalizacyjne powinny być dodatkowo wyposażone w urządzenia uniemożliwiające dostawanie się szkodliwych substancji do wód powierzchniowych oraz kolejnych etapów kanalizacji. Takim urządzeniem, które chroni kanalizację przed dostosowaniem się niej benzyny czy substancji olejowych jest separator koalescencyjny. Jest to urządzenie, który musi być powszechnie stosowane w wyżej wymienionych miejscach ze względu na bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska.

Na stacjach benzynowych, w warsztatach samochodowych czy w myjniach często zdarza się, że na podłożu znajdzie się benzyna, olej, czy inne substancje wyciekające z samochodu. Są one bardzo szkodliwe dla środowiska. Niestety podczas opadów atmosferycznych wraz z deszczem, czy topniejącym śniegiem mogą one dostawać się do wód powierzchniowych albo studzienek kanalizacyjnych. Potem mieszają się z wodą i często powodują jej skażenie, jeśli jest ona odprowadzana do jakiś zbiorników wodnych. Aby uniknąć takich negatywnych konsekwencji należy w zagrożonych niebezpiecznymi substancjami miejscach uzupełnić system kanalizacyjny separator koalescencyjny. Pozwala on oddzielić cięższe substancje oleiste od wody i odprowadzić je w bezpieczne miejsce. Urządzenie to za pomocą specjalnego procesu oddziela wszelkie substancje ropopochodne od wód odpadowych, które spływają do kanalizacji.

To właśnie zjawisko koalescencji pozwala uzyskać ten efekt, a polega ono na łączeniu się mniejszych kropli oleju w coraz większe oraz ich gromadzenie w górnej części separatora koalescencyjnego. Górna część jest automatycznie zamyka, co zapobiega dostawaniu się niebezpiecznych substancji ropopochodnych do wód opadowych. Takie zapobieganie skażenia wód jest bardzo ważne, szczególnie w miejscach o wysokim stopniu zagrożenia jak stacje benzynowe, czy warsztaty samochodowe. Wówczas instalacja separatora koalescencyjnego jest wręcz konieczna i wymagana ze względów bezpieczeństwa oraz obowiązku ochrony środowiska.

czym-jest-separator-koalescencyjny

ABOUT THE AUTHOR