|  | 

Handel i usługi

Domokrążcy – akwizytorzy

Ileż razy mieliśmy do czynienia z natrętnymi sprzedawcami, którzy nachodzili nas w naszych własnych domach w celu wciśnięcia siłą swoich produktów. Marketing bezpośredni ? bo to fachowa nazwa tego, co robią domokrążcy, jest skomplikowaną strategią wymagającą wiele pracy.

Na czym polega akwizycja ?

Bezpośredni marketing polega na kierowaniu produktu do pojedynczego klienta, starannie wyselekcjonowanego , w celu uzyskanie bezpośredniej i konkretnej reakcji. Klienci są wybierani jako najbardziej prawdopodobni potencjalni kupcy danego produktu. Sprzedaż w domu klientów jest jedną z najbardziej popularnych metod bezpośredniego marketingu, gdyż opiera się na osobistym kontakcie międzyludzkim. ?Domokrążcy? prowadzący bezpośredni marketing muszą opanować wiele technik perswazyjnych aby nakłonić wybranego klienta do kupna jak największej ilości produktów.

Zalety akwizycji

Zaletą takiej formy sprzedaży jest możliwość zobaczenia produktu na żywo, sprawdzeniu jego jakości i wartości. Nie mniej jednak w bezpośredniej sprzedaży tkwi większe ryzyko manipulacji i nabrania się na zręczne sztuczki akwizytorów. Bezpośredni marketing operuje technikami panowania nad mową ciała, zdobywania zaufania i skutecznej perswazji. Nie znaczy to, że akwizytorzy zawsze oszukują swoich klientów, jednak jest to częsta praktyka. Należy być czujnym na idealnie skomponowane przemówienia marketingowe akwizytorów, ale trzeba także mieć szacunek dla osób, które muszą włożyć wiele wysiłku w sprzedanie produktu pracodawcy.

domokrazcy-akwizytorzy

ABOUT THE AUTHOR