|  | 

Różne

Firmy windykacyjne w Polsce

Windykacja należności na podstawie filmów akcji i pełnych grozy opowieści znajomych kojarzy nam się głównie z bardzo brutalnymi, niemal krwawymi, działaniami mającymi na celu ściąganie długów. Nic bardziej mylnego! Oczywiście często akcje prowadzone przez spółki windykacyjne mogą mieć charakter detektywistyczny czy dochodzeniowy, jednak nigdy nie wiążą się z użyciem siły i brutalnym odzyskiwaniem powierzonej należności. Ściąganiem długów zajmują się bardzo zaufane firmy, które muszą i działają dokładnie i tylko w granicach prawa. Ich przekroczenie jest surowo karane, a więc po prostu nie opłacalne. Ponadto spółki windykacyjne zajmują się nie tylko ściąganiem utraconych należności, ale również pomocą dla osób zadłużonych czy prewencją, która pomaga uniknąć zawarcia niepewnych transakcji. Pomoc dłużnikom polega na doradztwie finansowym, czy przejęciu długu.

Wówczas spłacamy ratami już spółce windykacyjnej dane należności, a nie jesteśmy nic winni poprzedniemu płatnikowi. Natomiast prewencja polega na uzyskiwaniu szczegółowych informacji gospodarczych na temat osoby, z którą chcemy zawrzeć kontrakt. Warto sprawdzić również, czy potencjalny kontrahent nie znajduje się w Krajowym Rejestrze Dłużników. Takie działania zapobiegawcze pozwolą nam uniknąć wielu nieprzyjemności i formalności związanych ze ściąganiem długów. Jeśli już jednak znajdziemy się w tej bardzo trudnej sytuacji, gdy któryś z płatników nie będzie w terminie oddawał nam należności finansowych, bądź po prostu zniknie w ogóle jakby zapadł się pod ziemię, wówczas należy skorzystać z usług profesjonalnej firmy windykacyjne.

Postępowanie mające na celu ściąganie długów odbywa się na dwóch etapach, tym przed sądowym oraz później na drodze prawno-egzekucyjnej. Na początku należy zlokalizować dłużnika i zebrać o nim i jego sytuacji finansowej możliwie jak najwięcej informacji. Później rozpoczynają się negocjacje mające na celu skłonić dłużnika do oddania należności, pomóc mu w ustaleniu terminu czy ratalnej formy spłaty. Jeśli metody te nie poskutkują, albo podczas postępowania zostanie popełnione przestępstwo, wówczas należy wystąpić na drogę prawno-egzekucyjną, czyli skierować sprawę do sądu.

firmy-windykacyjne-w-polsce

ABOUT THE AUTHOR