|  | 

Różne

Jak unieszkodliwić odpady medyczne?

Gdy mamy do czynienia z odpadami medycznymi musimy wiedzieć, że są one bardzo niebezpieczne. Właśnie dlatego potrzebne jest profesjonalne unieszkodliwienie ich. Dzięki takim zabiegom złe oddziaływanie na ludzie zdrowie i życie zostanie całkowicie zlikwidowane.

Nie każdy wie, że odpady medyczne pojawiają się praktycznie na każdym etapie działalności szpitali, czy przychodni. Dzieje się tak zarówno w czasie diagnozy, leczenia, hospitalizacji, rekowalescencji, operacji, a także w czasie pracy laboratoryjnej. Warto też zwrócić uwagę na to, że odpady niebezpieczne powstają nie tylko w szpitalach, ale także w pracowniach akademickich, gabinetach kosmetycznych oraz w naszych domach. Tak tak drodzy Państwo. W Waszych domach znajdują się leki przeterminowane, które także uznajemy za niebezpieczne odpady medyczne.

Niezwykle istotne jest to, aby mieć świadomość jak bardzo mogą szkodzić nieunieszkodliwione odpady medyczne. Nie każdy wie jak wygląda profesjonalne unieszkodliwianie odpadów medycznych. Na szczęście nie wszyscy muszą to wiedzieć, ponieważ są od tego specjaliści. Tego typu procesy mają opanowane do perfekcji. Ministerstwo Zdrowia oraz Inspektorat Sanitarno-Epidemilogiczny klasyfikuje wiele rodzajów odpadów medycznych tworząc odpowiednie grupy i kategorie.

Każdemu z niebezpiecznych odpadów medycznych przypisuje się właściwy sposób utylizacji. Najbardziej znane i powszechnie stosowane jest termiczne przekształcanie odpadów, które prościej można nazwać spalaniem w specjalnych piecach. Takie urządzenia emitują znacznie mniej gazów niż zwykłe piece. Innym sposobem jest dezynfekcja termiczna, którą stosuje się zwykle do oczyszczania narzędzi medycznych niejednorazowych. Każda z metod utylizacji odpadów jest szczegółowo opisana przepisami bhp. W związku z tym muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów.

jak-unieszkodliwic-odpady-medyczne

ABOUT THE AUTHOR