|  | 

Handel i usługi

Jak założyć biuro rachunkowe?

Trzeba spełnić dużo wymagań by założyć biuro rachunkowe. Jeżeli skończyłeś studia ekonomiczne i masz praktykę w księgowości, to dobrą opcją byłoby otwarcie firmy prowadzącej księgi rachunkowe. Należy wcześniej poważnie zastanowić się nad korzyściami wynikającymi z prowadzenia biura.

Wymogi jakie trzeba spełnić by założyć biuro rachunkowe Wrocław są dość restrykcyjne. Przede wszystkim trzeba posiadać certyfikat księgowy, który daje możliwość usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dawniej, a dokładnie przed 10 czerwca 2010 roku certyfikat uzyskiwało się bez zdawania egzaminu. Po zmianie w ustawie o rachunkowości wprowadzono obowiązkowy egzamin państwowy. By uzyskać certyfikat niezbędne jest wykształcenie wyższe, magisterskie kierunku rachunkowość lub innego kierunku ekonomicznego ze specjalnością rachunkowość. Do egzaminu mogą przystąpić także osoby, które maja stopień magistra dowolnej dziedziny, ale skończyły studia podyplomowe w zakresie rachunkowości.

Istotnym punktem, który jest niezbędny by prowadzić własną księgowość jest minimum trzyletnia praktyka w prowadzeniu ksiąg rachunkowych pracując na co najmniej pół etatu. W ustawie określony jest dokładny zakres czynności księgowych. Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione, to można złożyć wniosek o przyznanie certyfikatu. Wniosek należy dostarczyć do Departamentu Rachunkowości w Ministerstwie Finansów.

Kolejną oczywistą czynnością po uzyskaniu certyfikatu jest założenie działalności gospodarczej. W tym celu udajemy się do Urzędu Miasta. Kolejne kroki kierujemy do Urzędu Statystycznego. Tam przyznany nam zostanie REGON. W dalszej kolejności odwiedzamy ZUS, Urząd Skarbowy oraz wykupujemy ubezpieczenie OC. Biuro rachunkowe musi mieć ubezpieczenie OC na wysokość 10 000 EURO. Wynika to z zapisów w ustawie i jest niezbędne do rozpoczęcia czynnego usługodawstwa.

jak-zalozyc-biuro-rachunkowe

ABOUT THE AUTHOR