|  | 

Przemysł i technologie

Każdy zakład produkcyjny wytwarza także odpady

Odpady przemysłowe są wytwarzane w trakcie produkcji w niemal każdym zakładzie pracy. Jest to nieodłączny etap produkcji, który jednak wymaga szczególnego zainteresowania i kontroli, aby nie wpływać szkodliwie na pracę. Otóż odpady przemysłowe mogą być różnego rodzaju i ich powstawanie niesie za sobą wiele możliwości zagrożeń.

W wielu przypadkach w zakładach produkcyjnych odpady nie są toksyczne i kontakt z nimi nie zagraża zdrowiu czy życiu pracowników. Jednak nie oznacza to, że nie należy nimi właściwie dysponować. Niezwykle ważne jest aby odpady przemysłowe były na bieżąco sprzątane, przechowywane w specjalnych warunkach i pomieszczeniach, a następnie właściwie utylizowane bądź oddawane do likwidacji.

W każdym zakładzie produkcyjnym istnieją szczegółowo sformułowane przepisy bezpieczeństwa, które jasno określają sposób dysponowania i obrotu odpadami przemysłowymi powstającymi w tym konkretnym miejscu. Przepisy nie są tylko po to by zadowolić użytkowników placówek sanitarnych, ale by służyć bezpieczeństwu i komfortowi pracy wszystkich przebywających i pracujących w zakładzie osób.

Wystarczy wspomnieć, że odpady przemysłowe o dużych gabarytach mogą ograniczać przestrzeń pracy i utrudniać jej właściwe wykonywanie. Sprawa wygląda poważniej w przypadku odpadów przemysłowych, które są toksyczne, bądź szkodliwie dla zdrowia i życia ludzkiego. Powstają one w dużych ilościach w zakładach chemicznych, spożywczych czy farmaceutycznych. W takich zakładach produkcyjnych przepisy dotyczące przechowywania i utylizowania odpadów przemysłowych powinny być szczególnie restrykcyjnie przestrzegane. Jest to przede wszystkim obowiązkiem pracodawcy aby uświadomić swoich pracowników o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania przepisów bhp.

Natomiast pracownicy muszą bezwzględnie dokładnie wykonywać wszystkie czynności wskazane przez przepisy w trakcie kontaktu z odpadami przemysłowymi. Jak sama nazwa wskazuje, odpady są produktami ubocznymi powstania jakiś wytworów, dlatego należy się ich właściwie pozbywać aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym pracownikom.

kazdy-zaklad-produkcyjny-wytwarza-takze-odpady

ABOUT THE AUTHOR