|  | 

Handel i usługi

Na czym polega personalizacja druku cyfrowego

Personalizacja druku cyfrowego polega na nadawaniu każdemu dokumentowi indywidualnej, spersonalizowanej treści. Personalizacja to nadawanie numerów, wprowadzanie zmiennych, adresowanie w dowolnym miejscu na arkuszu. Cały proces odbywa się automatycznie. Przy zastosowaniu odpowiednich aplikacji łączących  dane projektu graficznego ze zmiennymi proces przebiega bardzo szybko.

Personalizacja ma za zadanie oddzielić treść od powtarzającego się układu graficznego. Dane personalizujemy w bazie danych bądź arkuszu kalkulacyjnym. Dane dostarczone przez klienta mogą być w postaci dokumentu Excel lub też pliku tekstowym. Bardziej zaawansowani technologicznie mogą zastosować MySQL. Tą metodę druku można zastosować do wszelkiego rodzaju zaproszeń, dyplomów, listów, kopert, faktur, blankietów, identyfikatorów itp. Wystarczy tylko przygotować listę danych, a już sam proces druku przebiega bardzo sprawnie i automatycznie. Gotowe druki przesyłane są drogą pocztową.

Kiedy w grę wchodzi więcej przesyłek firma zleca zadanie  innej firmie, która zajmuje się obsługą korespondencji seryjnej. Korespondencja seryjna obejmuje kilka etapów i jest całkowicie zautomatyzowana . W skład czynności wchodzi przygotowanie dokumentów do druku, wydruk, adresowanie i personalizacja, druk kodów kreskowych, zakopertowanie i wysyłka, która finalizuje cały proces.

na-czym-polega-personalizacja-druku-cyfrowego

ABOUT THE AUTHOR