|  | 

Budownictwo i aranżacja

Podgrzewana płyta boiska

Sezon, w którym możliwa jest gra na boisku piłkarskim nie trwa cały sezon, a mógłby, gdyby boiska te posiadały coś takiego, co się nazywa podgrzewana murawą. Taka powierzchnia boiska jest niczym innym jak poprowadzonymi kablami grzewczymi umiejscowionymi pod płytą boiska. Jest to szczególnie przydatne wówczas, gdy na danym terenie, na którym znajduje się boisko występują częste opady deszczu, śniegu lub w przypadkach ekstremalnych i gradu.

Instalacja grzewcza do podgrzewania murawy składa się z dwóch głównych części, czyli kabli grzewczych oraz automatyki, która odpowiadać ma za sterowanie podgrzewaniem powierzchni boiska. Instalacja jest możliwa pod już istniejącą nawierzchnią w przypadku trawy naturalnej oraz w trakcie modernizacji, jeśli ma być ona stosowana pod powierzchnią naturalną bądź tez sztuczną.

Ze względu na rodzaj podłoża pod którym ma znajdować się cała instalacja grzejna, montaż pod istniejącą już murawą odbywa się przy użyciu lekkiego sprzętu. Jednak w razie modernizacji bądź budowy nowej płyty kable grzewcze montowane są w warstwie podbudowy płyty boiska i na ogól znajdują się one na głębokości od 15 do 25 cm. Zazwyczaj cała instalacja podzielona jest na pięć niezależnych części, co ułatwia ogrzewanie każdej z nich w zależności od potrzeb, a także w razie uszkodzenia lub awarii szybsze wykrycie usterki. Automatyka natomiast umożliwia pełną kontrolę, wirtualizację oraz archiwizację danych, co pozwala na ekonomiczniejsze wykorzystanie całej instalacji.

podgrzewana-plyta-boiska

ABOUT THE AUTHOR