Breaking News
 |  | 

7rc.eu

Regulamin bloga!

Regulamin bloga. 1. Regulamin dotyczy strony internetowej umieszczonej pod adresem: www.7RC.eu zwanej dalej blogiem.2. Działanie Serwisu polega na umieszczaniu na nim artykułu o długości nie mniejszej niż 1000 znaków (zwanego dalej Artykułem). W każdym artykule można umieścić do trzech linków do zewnętrznych stron internetowych.3. Aby dodać artykuł, wymagana jest rejestracja Użytkownika w serwisie.4. Rejestracja Użytkownika potwierdzana jest poprzez adres email5. Zgłaszany Artykuł musi być napisany w języku polskim oraz musi być poprawny pod względem logicznym, ortograficzny oraz językowym.6. Zgłaszany Artykuł nie może zawierać treści: erotycznych, niezgodnych z polskim prawem, rasistowskich, tylko dla dorosłych, hazardowych.7. Linki w treści artykułu nie mogą prowadzić do stron: erotycznych, pornograficznych, niezgodnych z polskim prawem, rasistowskich, tylko dla dorosłych, hazardowych.8. Artykuł można dodać do trzech kategorii równocześnie9. Użytkownik dodając Artykuł deklaruje, że posiada pełne prawa autorskiego do tego Artykułu.10. Administrator serwisu zobowiązują się do nieudostępniania osobom trzecim adresów email.11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.UWAGA!Wpisy tylko ze zdjęciami/obrazkami!!!

regulamin-bloga

ABOUT THE AUTHOR