| 

Regulamin

Regulamin Serwisu. 1. Regulamin dotyczy strony internetowej umieszczonej pod adresem: www.7RC.eu zwanej dalej Serwisem.2. Działanie Serwisu polega na umieszczaniu na nim artykułu o długości nie mniejszej niż 1500 znaków (zwanego dalej Artykułem). W każdym artykule można umieścić do dwóch linków do zewnętrznych stron internetowych.3. Aby dodać Artykuł, wymagana jest rejestracja Użytkownika w serwisie.4. Rejestracja Użytkownika potwierdzana jest poprzez adres email5. Zgłaszany Artykuł musi być napisany w języku polskim oraz musi być poprawny pod względem logicznym, ortograficzny oraz językowym.6. Zgłaszany Artykuł nie może zawierać treści: erotycznych, niezgodnych z polskim prawem, rasistowskich, tylko dla dorosłych, hazardowych.7. Linki w treści artykułu nie mogą prowadzić do stron: erotycznych, pornograficznych, niezgodnych z polskim prawem, rasistowskich, tylko dla dorosłych, hazardowych.8. Artykuł można dodać do trzech kategorii równocześnie9. Artykuł musi posiadać element graficzny w rozmiarze 150×150 (pikseli) umieszczony po lewej stronie na samym początku wpisu.10. Administrator serwisu zobowiązują się do nieudostępniania osobom trzecim adresów email. 11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.12. Użytkownik dodając Artykuł deklaruje, że posiada pełne prawa autorskiego do tego Artykułu.13. Administrator nie przyjmuję artykułów erotycznych i niezgodnych z prawem polskim.14. W razie Artykułu niezgodnego z regulaminem administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystania Artykułu w dowolny sposób.15. Dodając Artykuł deklarujesz, że akceptujesz niniejszy Regulamin.