Breaking News
 |  |  |  | 

7rc.eu Różne Zdrowie i uroda

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej – jak długo zachowuje ważność?

img-responsive

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej jest bardzo ważne dla każdego pracownika, niezależnie od specyfiki wykonywanej pracy. Uczy prawidłowego postępowania w przypadku nagłego wypadku oraz przedstawia podstawowe reguły bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. Szkolenie jest jednak ważne tylko przez pewien czas, a dbanie o jego aktualność zależy przede wszystkim od pracodawcy.

Jak długo ważne są szkolenia z pierwszej pomocy?

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscu pracy dzielimy na wstępne i okresowe. Szkolenia wstępne należy przeprowadzać przyjmując do pracy nowego pracownika, zaś pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się po 12 miesiącach od rozpoczęcia pracy. Następnie ważność szkolenia zależna jest od specyfiki pracy.

Najrzadziej, bo raz na 6 lat, przeprowadza się szkolenia okresowe w przypadku pracowników administracyjno-biurowych. Z kolei pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze powinni uczestniczyć w szkoleniach nie rzadziej niż raz na 3 lata. Ponadto w przypadku szczególnie niebezpiecznych stanowisk pracodawca powinien przeprowadzać szkolenia raz w roku. Dla osób pracujących na innych stanowiskach, niż te wymienione powyżej, szkolenie z pierwszej pomocy najczęściej zachowuje ważność przez 5 lat.

Jak wyglądają szkolenia z pierwszej pomocy?

Dokładny sposób wykonywania szkoleń z pierwszej pomocy w pełni zależny jest od pracodawcy i specyfiki wykonywanej pracy. W niektórych miejscach pracy przeprowadza się je w formie krótkiego testu, w innych odbywają się skrupulatne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa pracy. Osoby korzystające w pracy z urządzeń elektronicznych często uczestniczą też w instruktażu, który ma im wyjaśnić lub przypomnieć bezpieczną obsługę maszyn. Niektórzy pracodawcy lekceważą obowiązek przeprowadzania szkoleń, wprowadzając je w formie testów z pytaniami, na które pracownik ma udzielić odpowiedzi po przeczytaniu krótkiego tekstu. Taka postawa jest nieodpowiednia i może nieść za sobą groźne konsekwencje.

Szkolenie z pierwszej pomocy w Krakowie

szkolenie-z-pierwszej-pomocy-przedmedycznej-jak-dlugo-zachowuje-waznosc

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website

five × 4 =