Breaking News
 |  | 

Transport i motoryzacja

Jak zdobyć licencje na przewóz osób

img-responsive

Przepisy polskiego prawa wymagają, aby każdy kto chce w celach zarobkowych przewozić własnym autem inne osoby, musi posiadać licencję na przewóz osób. Jakie warunki należy spełnić i co należy zrobić aby móc prowadzić licencjonowany przewóz osób?

Prawo jazdy z kategorią D - Przewóz osób

Prawo jazdy z kategorią D

Po pierwsze – dobra reputacja

Osoba, starająca się o uzyskanie pozwolenia na licencjonowany przewóz osób, musi spełnić szereg warunków, a jednym z nich jest posiadanie dobrej reputacji. Co ona oznacza? Nie mniej, nie więcej, tylko to, że dany kierowca musi przedstawić zaświadczanie o niekaralności – nie może być skazany za umyślne przestępstwa (z jakiejkolwiek dziedziny prawa). W stosunku do takiej osoby nie może również być wydany zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Po drugie – kompletny wniosek

Wniosek o wydanie licencji na transport osób może być złożony w dowolnym czasie. Organem decyzyjnym, w tym przypadku jest starosta powiatowy właściwy ze względu zameldowania petenta. Wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami składa się w sekretariacie urzędu. Warto dopilnować wszystkich potrzebnych dokumentów, w przeciwnym razie może on zostać odrzucony ze względu na braki formalne. Dokumenty jakie trzeba załączyć to między innymi:

  • wypełniony wniosek o wydanie licencji na przewóz osób,
  • certyfikat potwierdzający kompetencje zawodowe wymagana jest kopia dokumentu),
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający prowadzanie działalności gospodarczej,
  • spis floty samochodowej (dotyczy zarówno przedsiębiorstw jak i jednoosobowych działalności gospodarczych),
  • dokumenty potwierdzające dobrą sytuację finansową, która umożliwi prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

Licencja na przewóz osób – uprawnienie czasowe

Licencja na przewóz osób wydawana jest na określony czas. W składanym wniosku należy zaznaczyć, o jaki okres czasu ważności licencji się wnioskuje. Od długości jej trwania uzależniona jest między innymi wysokość opłaty urzędowej.

Dodatkowe informacje i przykłady licencji na stronie ComfortClass.pl

zdobyc-licencje-przewoz-osob

ABOUT THE AUTHOR